Domov > Úvod

Milí priatelia rodinných fariem,

oficiálne sa zahájl v sídle OSN v New Yorku Medzinárodný rok rodinných fariem – 2014. Súbežne na národnej úrovni v krajinách po celom svete prebiehajú rôzne podujatia.

Svetové vidiecke fórum, ktoré oslavy iniciovalo spracovalo návrh tlačovej správy, ktorý každý môže využiť upravený pre svoje účely.

 

Organizácia Spojených národov pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO) zodpovedá za zabezpečenie implementácie Medzinárodného roku rodinných fariem – 2014 v spolupráci s národnými vládami, organizáciami OSN, organizáciami farmárov a relevantnými mimovládnymi organizáciami.

Slovensko sa od decembra 2012 podieľa na činnosti Medzinárodného riadiaceho výboru, za týmto účelom zriadeným na FAO. Hlavný dôraz je kladený na aktivity na národnej úrovni s cieľom spojiť všetky programy a úsilie v oblasti rodinných fariem pod jednu strechu. Z tohto dôvodu bol aj na Slovensku vytvorený Národný výbor osláv. V súčasnosti má výbor 40 členov a je otvorený každému záujemcovi o rozvoj rodinných fariem na Slovensku.

Slávnostné zahájenie Medzinárodného roku rodinných fariem sa uskutočnilo 22. 11. 2013 v sídle OSN v New Yorku, ako aj na národnej úrovni v mnohých krajinách sveta. Slovensko sa symbolicky pripája k tejto globálnej aktivite a v podpore rozvoja rodinných fariem vidí príležitosť aj pre udržateľný rozvoj slovenského vidieka a zvyšovanie potravinovej sebestačnosti Slovenska. Oslavy predstavujú príležitosť na zvýšenie povedomia a informovanosti o rodinných farmách. Majú podporiť výmenu názorov, informácií, najnovších poznatkov a skúseností s cieľom vyzdvihnúť úlohu rodiny v oblasti rozvoja poľnohospodárstva a vidieka.

Rodinné farmy sú kľúčové pre dosiahnutie potravinovej bezpečnosti, zachovávanie tradičných jedál a potravín a sú nástrojom revitalizácie lokálnych ekonomík. Kľúčovým prínosom osláv je: zlepšiť verejné politiky v prospech rodinných fariem; podporiť dialóg medzi vládami, tvorcami politík, organizáciami farmárov a rôznymi zainteresovanými; mobilizovať podporu a zdroje.

 

Ak máte fotografie alebo aktivity, ktoré by ste chceli prezentovať celému svetu, je vytvorená internetová stránka, na ktorú možno prispievať a rovnako aj sledovať aktivity a skúsenosti ostatných z celého sveta.

Stránka je aktívna: http://www.fao.org/family-farming-2014/home/en/

Každý z vás môže individuálne alebo kolektívne prispieť k tomu, aby sme zvýšili na Slovensku informovanosť a povedomie o prínose rodinných fariem pre rozvoj nášho vidieka.

Spolu s EKOTREND-om sme zosumarizovali hlavné prínosy rodinných fariem pre život na Slovensku a budeme radi, ak ich ešte doplníte o svoje myšlienky, postrehy, nápady:

  • podpora miestnej výroby a zamestnanosti
  • kvalitné, bezpečné a originálne výrobky
  • uchovávanie tradičných jedál a potravín
  • zvýšenie potravinovej bezpečnosti Slovenska
  • nástroj revitalizácie lokálnej ekonomiky
  • rozvoj cestovného ruchu a agroturistiky

 

 

EKOTREND - Zväz ekologického poľnohospodárstva by rád zorganizoval viacero podujatí počas roka, čo je veľmi vítané. Pridajte sa viacerí - buď k tejto iniciatíve alebo svojimi iniciatívami.