Domov > Časopis EP

Vedecký časopis Ekonomika poľnohospodárstva - číslo 1/2017

Obsah čísla 1/2017

 

 

Vedecké práce (Scientific Papers)

Zuzana Chrastinová - Peter Zbranek - Anna Trubačová
Ekonomická výkonnosť slovenského poľnohospodárstva v kontexte medzinárodných komparácií krajín EÚ
Economic performance of Slovak agriculture in the context of international comparisons

pdf stiahni článok vo formáte pdf počet stiahnutí: 35
Dagmar Matošková – Jozef Gálik
Vybrané aspekty ekonomiky potravinárskeho priemyslu a zahranično-obchodná výmena krajín EÚ
Selected aspects of food industry economics and foreign trade of EU countries

pdf stiahni článok vo formáte pdf počet stiahnutí: 23
Zuzana Chrastinová - Slávka Krížová - Peter Zbranek
Komparácia produkčnej výkonnosti poľnohospodárstva krajín EÚ
Comparison of production performance of agriculture in EU countries

pdf stiahni článok vo formáte pdf počet stiahnutí: 28
Stanislav Buchta
Pôdohospodárstvo a trh práce
Agriculture and labour market

pdf stiahni článok vo formáte pdf počet stiahnutí: 47
Plamena Yovchevska
First program and budget period of CAP 2007-2013 in Bulgaria: problems and challenges
Prvé programové a rozpočtové obdobie SPP 2007-2013 v Bulharsku: problémy a výzvy

pdf stiahni článok vo formáte pdf počet stiahnutí: 27
Miroslav Grznár - Ľuboslav Szabo
Štrukturálne zmeny vo výrobe a ekonomike virtuálnej farmy na Slovensku
Structural changes in production and economy of virtual farm in Slovakia

pdf stiahni článok vo formáte pdf počet stiahnutí: 30
Jana Kozáková – Mária Urbánová
Podpory farmárom v krajinách Európskej únie s dôrazom na Slovensko
Support for farmers in European Union with the focus on Slovakia

pdf stiahni článok vo formáte pdf počet stiahnutí: 23

Informácie zo sveta (Information from Abroad)

Ivan Masár
Rastlinná produkcia v Bielorusku
Plant production in Belarus

pdf stiahni článok vo formáte pdf počet stiahnutí: 17