Domov > Časopis EP

Vedecký časopis Ekonomika poľnohospodárstva - číslo 4/2016

Obsah čísla 4/2016

 

 

Vedecké práce (Scientific Papers)

Zuzana Chrastinová
Poistenie - nástroj na riešenie rizikovosti poľnohospodárskej výroby
Insurance – risk solution tool of agricultural production

stiahni článok vo formáte pdf počet stiahnutí: 499
Štefan Buday– Tatiana Čičová– Gabriela Grausová – Michal Buday
Analýza transakcií na trhu s poľnohospodárskou pôdou v roku 2015
The analysis of transactions on the agricultural land market in 2015

stiahni článok vo formáte pdf počet stiahnutí: 348
Stanislav Buchta
Problémy dátových zdrojov pri analýzach pracovných síl v poľnohospodárstve
Data sources issues of labour forces analysis in agriculture

stiahni článok vo formáte pdf počet stiahnutí: 322
Svetlana Belešová
Vplyv zahraničného kapitálu na ekonomickú efektívnosť podnikov potravinárskeho priemyslu
Foreign capital influence on economic efficiency of food industry enterprises

stiahni článok vo formáte pdf počet stiahnutí: 337
Dagmar Matošková - Mária Jamborová - Jozef Gálik
Trh s hydinovým mäsom a jeho prognóza do roku 2020
Poultry market and its prognosis until the year 2020

stiahni článok vo formáte pdf počet stiahnutí: 454

Z vedeckého života (From Scientific Life)

Katarína Gajdošíková
Informačná sieť poľnohospodárskeho účtovníctva (ISPÚ) v meniacom sa prostredí
Farm Accountancy Data Network (FADN) in a changing environment

stiahni článok vo formáte pdf počet stiahnutí: 236

Informácie zo sveta (Information from Abroad)

Carl Olsmats – Jari Kaivo-oja
Prognostická štúdia o európskom baliarenskom priemysle – rozpoznanie stimulov a dôsledkov svetových megatrendov na baliarenský priemysel
European packaging industry foresight study — identifying global drivers and driven packaging industry implications of the global megatrends

stiahni článok vo formáte pdf počet stiahnutí: 180