Domov > REZORTNÁ ŠTATISTIKA

REZORTNÁ ŠTATISTIKA - Číselník Výkazov


Rok 2017:

Číselník pre štvrťročný výkaz o nákupe a predaji mlieka, mliečnych výrobkov, mäsa, hydiny a vajec:

 

Číselník v PDF: OBCHOD (MPRV SR) 1 - 04
Číselník v XLS: OBCHOD (MPRV SR) 1 - 04