Domov >Archív ročníkov Ekonomika poľnohopodárstva

Vedecký časopis Ekonomika poľnohospodárstva - číslo 3/2016

Obsah čísla 3/2016

 

 

Vedecké práce (Scientific Papers)

Zuzana Chrastinová – Svetlana Belešová
Ekonomika poľnohospodárstva a potravinárstva SR v roku 2015
Economics of agriculture and food industry of the Slovak Republic in the year 2015

stiahni článok vo formáte pdf počet stiahnutí: 895
Tatiana Čičová – Zuzana Federičová– Štefan Buday
Zhodnotenie implementácie PRV SR 2007-2013 na konci programového obdobia
Evaluation of the Implementation of the RDP SR 2007-2013 at the end of the programme period

stiahni článok vo formáte pdf počet stiahnutí: 301
Ivan Masár – Svetlana Belešová – Ivona Ďuričová
Trendy vidieckeho turizmu a hodnotenie podporných nástrojov v Slovenskej republike
Trends of rural tourism and evaluation of support tools in Slovak Republic

stiahni článok vo formáte pdf počet stiahnutí: 400
Mária Jamborová - Anna Trubačová
Vývoj ponuky a dopytu vybraných obilnín na Slovensku a ich ekonomická efektívnosť v rokoch 2010-2014
Development of supply and demand of selected cereals in Slovakia and their economic efficiency in the years 2010-2014

stiahni článok vo formáte pdf počet stiahnutí: 522
Vladimir Filipović – Vesna Popović
Situácia v produkcii a zbere liečivých rastlín v Srbskej republike
State of production and collecting of medicinal plants in the Republic of Serbia

stiahni článok vo formáte pdf počet stiahnutí: 314

Z vedeckého života (From Scientific Life)

Dagmar Matošková
Odbor ekonomiky a manažmentu SAPV predstavil plán činnosti do roku 2020
Department of economics and management of the Slovak Academy of Agricultural Sciences introduced Activities Plan up to 2020

stiahni článok vo formáte pdf počet stiahnutí: 260

Informácie zo sveta (Information from Abroad)

Darina Zaimova
História bulharského družstevníckeho hnutia
History of Bulgarian co-operative movement

stiahni článok vo formáte pdf počet stiahnutí: 200