Domov >Archív ročníkov Ekonomika poľnohopodárstva

Vedecký časopis Ekonomika poľnohospodárstva - číslo 2/2016

Obsah čísla 2/2016

 

 

Vedecké práce (Scientific Papers)

Ivona Ďuričová
Podporná politika v poľnohospodárstve SR v rokoch 2004 – 2014
Support policy in agriculture of the Slovak Republic in the years 2004 -2014

stiahni článok vo formáte pdf počet stiahnutí: 543
Štefan Buday- Gabriela Grausová - Michal Buday
Transakcie s poľnohospodárskou pôdou v roku 2014 a vplyv pozemkových úprav na trh s pôdou
Transactions with Agricultural Land in 2014 and the impact of land consolidation on land market

stiahni článok vo formáte pdf počet stiahnutí: 794
Dagmar Matošková – Jozef Gálik
Trh s mliekom a mliečnymi výrobkami a jeho prognóza do roku 2020
Milk and milk products and prognosis to the year 2020

stiahni článok vo formáte pdf počet stiahnutí: 1910
Peter Zbranek – Peter Fandel
Inputové deformácie technickej zmeny v slovenskom poľnohospodárstve v rokoch 2000-2012: aplikácia Malmquistových indexov
Input bias of technical change in Slovak agriculture in the years 2000-2012: a Malmquist index approach

stiahni článok vo formáte pdf počet stiahnutí: 357

Informácie zo sveta (Information from abroad)

Karl Michael Ortner
Poznatky zo strednodobého hodnotenia rakúskeho Programu rozvoja vidieka
Lessons from the mid-term evaluation of the Austrian Rural Development Programme

stiahni článok vo formáte pdf počet stiahnutí: 274
Ivan Masár
Poľnohospodárstvo Turecka
Agriculture of Turkey

stiahni článok vo formáte pdf počet stiahnutí: 304