Domov >Archív ročníkov Ekonomika poľnohopodárstva

Vedecký časopis Ekonomika poľnohospodárstva - číslo 1/2016

Obsah čísla 1/2016

 

 

Vedecké práce (Scientific Papers)

Stanislav Buchta
Je samozásobiteľstvo na Slovensku už mŕtvou aktivitou?
Is the subsistence farming already a dead activity in Slovakia?

stiahni článok vo formáte pdf počet stiahnutí: 603
Marián Božík – Eva Uhrinčaťová – Zuzana Chrastinová – Slávka Krížová
Analýza agropotravinovej vertikály z hľadiska transmisie cien poľnohospodárskych komodít do cien potravinárskych výrobkov a spotrebiteľských cien
Agricultural and food vertical analysis by agricultural products price transmission into food products prices and consumer prices

stiahni článok vo formáte pdf počet stiahnutí: 474
Ivan Foltýn – Olga Štiková - Ida Zedníčková – Ilona Mrhálková
Modelování ekonomické rovnováhy v agrárním sektoru (model AGRO 2014)
Modelling the economic balance in the agrarian sector (modelAGRO-2014)

stiahni článok vo formáte pdf počet stiahnutí: 357
Zuzana Chrastinová – Eva Uhrinčaťová –Anna Trubačová– Svetlana Belešová
Ekonomická efektívnosť poľnohospodárskej výroby vo vzťahu k podpornej politike
Economic efficiency of agricultural production in relation to support policy

stiahni článok vo formáte pdf počet stiahnutí: 709
Dagmar Matošková – Jozef Gálik
Trh s hovädzím a bravčovým mäsom a jeho prognóza do roku 2020
Beef and pork markets and the prognosis by the year 2020

stiahni článok vo formáte pdf počet stiahnutí: 1747
Slávka Krížová – Zuzana Chrastinová – Ida Zedníčková – Ivan Foltýn
Porovnanie vybraných ekonomických ukazovateľov poľnohospodárstva SR a ČR
Selected economic indicators comparison of Slovak and Czech agriculture

stiahni článok vo formáte pdf počet stiahnutí: 756

Informácie zo sveta (Information from abroad)

Bożena Nosecka
Faktory formujúce konkurencieschopnosť poľnohospodárstva
Factors shaping competitiveness of agriculture

Wojciech Józwiak
Konkurencieschopné poľnohospodárske podniky v Poľsku: v súčasnosti a v budúcnosti
Competitive agricultural holdings in Poland: in the present and in the future

stiahni článok vo formáte pdf počet stiahnutí: 324