Domov >Archív ročníkov Ekonomika poľnohopodárstva

Vedecký časopis Ekonomika poľnohospodárstva - číslo 4/2015

Obsah čísla 4/2015

 

 

Vedecké práce (Scientific Papers)

Martin Hruška - Václav Vilhelm
Vývoj trhu se zemědělskou půdou v ČR a podnikatelská struktura českého zemědělství
The development of agricultural land market in the Czech Republic and the bussiness structure of the Czech agriculture

stiahni článok vo formáte pdf počet stiahnutí: 598
Štefan Buday – Gabriela Grausová – Tatiana Čičová – Michal Buday
Rozvoj trhu s pôdou vo vybraných regiónoch Slovenska v rokoch 2001-2014
Land market development in selected regions of Slovakia in the years 2001-2014

stiahni článok vo formáte pdf počet stiahnutí: 488
Zdeňka Náglová – Josefina Menzlová – Iveta Bošková – Jindřich Špička – Josef Mezera
Konkurenceschopnost a ekonomická výkonnost české zemědělské prvovýroby a potravinářského průmyslu
Competitiveness and economic performance of agricultural primary production and food industry

stiahni článok vo formáte pdf počet stiahnutí: 492
Zuzana Chrastinová – Dagmar Matošková - Slávka Krížová
Ekonomická výkonnosť a konkurencieschopnosť slovenského agropotravinárstva
Economic performance and competitiveness of Slovak agriculture and food sector

stiahni článok vo formáte pdf počet stiahnutí: 652
Ilona Svobodová – Jan Drlík – Daniela Spěšná – Julie Kelnarová
Vývojové tendence v zaměstnanosti v agrárním sektoru a potravinářském průmyslu ČR 2005-2014
Trends in Employment in Agriculture and Food Industry in the Czech Republic in the period 2005-2014

stiahni článok vo formáte pdf počet stiahnutí: 407
Mária Jamborová - Ivan Masár
Vývojové tendencie zamestnanosti v agrárnom sektore a v potravinárskej výrobe v poslednej dekáde (2005-2014) na Slovensku
Development trends of employment in the agricultural sector and food production within last decade (2005-2014) in Slovakia

stiahni článok vo formáte pdf počet stiahnutí: 1116
Ondřej Chaloupka - Ivan Foltýn
Modelování dopadů zemědělského sektoru do národního hospodářství České republiky
Modelling of the impacts of the agricultural sector to the national economy of the Czech Republic

stiahni článok vo formáte pdf počet stiahnutí: 386
Marian Božík
Modelovanie rovnováhy ponuky a dopytu slovenského agrárneho trhu
Modelling of the supply and demand equilibrium on the Slovak Agrarian Market

stiahni článok vo formáte pdf počet stiahnutí: 462

Z vedeckého života (From Scientific Life)

Zoznam vydaných titulov VÚEPP v roku 2015


stiahni článok vo formáte pdf počet stiahnutí: 455