Domov >Archív ročníkov Ekonomika poľnohopodárstva

Vedecký časopis Ekonomika poľnohospodárstva - číslo 2/2015

Obsah čísla 2/2015

 

 

Vedecké práce (Scientific Papers)

Štefan Buday – Tatiana Čičová
Zmeny v podnikateľskej štruktúre vo vybraných okresoch Slovenska v rokoch 2007 až 2013
Changes in business structure in selected districts of Slovakia in 2007- 2013

stiahni článok vo formáte pdf počet stiahnutí: 465
Eva Uhrinčaťová
Hodnotenie efektov agrárnych politík v II. pilieri Spoločnej poľnohospodárskej politiky Európskej únie
Evaluation of agricultural policies effects in second pillar of Common Agricultural Policy of the European Union

stiahni článok vo formáte pdf počet stiahnutí: 545
Dagmar Matošková – Mária Jamborová – Jozef Gálik
Situácia v sektore obilnín s akcentom na ich využitie v mlynskom priemysle
Situation in cereals sector with accent on their use in milling industry

stiahni článok vo formáte pdf počet stiahnutí: 612
Slávka Krížová
Kúpyschopnosť obyvateľstva v Slovenskej republike
Purchasing power of population in the Slovak Republic

stiahni článok vo formáte pdf počet stiahnutí: 2178
Ivan Masár - Dušan Masár
Analýza bilancie humánnej spotreby rastlinných olejov na Slovensku
Human consumption analysis of vegetable oils in Slovakia

stiahni článok vo formáte pdf počet stiahnutí: 787
Erika Varga – Helga Boda– Kinga Ilona Bárdos – Lucia Palšová –ZoltánSzira
The examination of students’ relevant personal competencies in higher education in Hungary
Skúmanie relevantných osobnostných kvalifikácií študentov vo vysokoškolskom vzdelávaní v Maďarsku

stiahni článok vo formáte pdf počet stiahnutí: 553

Informácie zo sveta (Information from abroad)

Ivan Masár
Možnosti zmiernenia rizík spojených s výkyvmi cien potravín a poľnohospodárskych produktov
Mitigation risk options linked to foodstuff and agricultural products price volatility

stiahni článok vo formáte pdf počet stiahnutí: 424

Z vedeckého života (From the sphere of science)

Ivan Masár
170 rokov družstevníctva na Slovensku
170 years of cooperative movement in Slovakia

stiahni článok vo formáte pdf počet stiahnutí: 464