Domov >Archív ročníkov Ekonomika poľnohopodárstva

Vedecký časopis Ekonomika poľnohospodárstva - číslo 1/2015

Obsah čísla 1/2015

 

 

Vedecké práce (Scientific Papers)

Zuzana Chrastinová – Svetlana Belešová - Mária Jamborová
Ekonomicko-sociálne aspekty poľnohospodárstva
Economic and social aspects of agriculture

stiahni článok vo formáte pdf počet stiahnutí: 899
Dagmar Matošková – Eva Uhrinčaťová
Ekonomicko-sociálne aspekty potravinárstva
Economic and social aspects of food industry

stiahni článok vo formáte pdf počet stiahnutí: 854
Dušan Šimo - Peter Obtulovič
Vývoj a prognózy nezamestnanosti v SR a ich komparácia podľa krajov
Trends and forecasts of unemployment in Slovakia and its comparison by regions

stiahni článok vo formáte pdf počet stiahnutí: 682
Ján Pokrivčák - Miroslava Rajčániová
Cenová transmisia a vertikálna integrácia v agropotravinárskom sektore krajín Strednej a Východnej Európy
Price transmission and vertical integration in the agro-food sectors in the CEECs

stiahni článok vo formáte pdf počet stiahnutí: 641
Jana Kozáková - Drahoslav Lančarič - Marián Tóth- Radovan Savov
Ekonomické zhodnotenie vybraných rozdielov ekologického a konvenčného hospodárenia na Slovensku
Economic evaluation of selected differences between organic and conventional farming in Slovakia

stiahni článok vo formáte pdf počet stiahnutí: 791
Marián Kočner – Ingrid Šabíková - Anton Čiernik
Význam Zelenej ekonomiky v kontexte Zeleného rastu
The importance of the Green economy in the context of Green growth

stiahni článok vo formáte pdf počet stiahnutí: 746

Informácie zo sveta (Information from abroad)

MASÁR I.
Talianske poľnohospodárstvo v číslach
Italian agriculture in figures

stiahni článok vo formáte pdf počet stiahnutí: 607

Z vedeckého života (From the sphere of science)

MASÁR I.
Kooperativizmus pre 21. storočie v Európe a za jej hranicami
Cooperativism for 21st century in Europe and beyond its borders

stiahni článok vo formáte pdf počet stiahnutí: 514