Domov >Archív ročníkov Ekonomika poľnohopodárstva

Vedecký časopis Ekonomika poľnohospodárstva - číslo 4/2014

Obsah čísla 4/2014

 

 

Vedecké práce (Scientific Papers)

NÉMETH S. – MASÁR I.
Fruit Production and Trade Comparison in Hungary and Slovakia
Porovnanie produkcie a obchodu s ovocím v Maďarsku a na Slovensku

stiahni článok vo formáte pdf počet stiahnutí: 1857
GRAUSOVÁ G. - BUDAY M. - RYBÁR V.
Intenzita kúpno-predajných transakcií s poľnohospodárskou pôdou v dvanástich okresoch Slovenska v rokoch 2007- 2013
Intensity of purchase-merchantable transactions with agricultural land in twelve districts of Slovakia in period 2007 - 2013

stiahni článok vo formáte pdf počet stiahnutí: 1438
CHRASTINOVÁ Z. – TRUBAČOVÁ A. - ĎURIČOVÁ I. - KRÍŽOVÁ S.
Ekonomická efektívnosť chovu hovädzieho dobytka a oviec
The economic efficiency of beef cattle and sheep farming

stiahni článok vo formáte pdf počet stiahnutí: 1927
MATOŠKOVÁ D. – GÁLIK J.
Ekonomické aspekty výrobnej vertikály vína
Economic aspects of wine production vertical

stiahni článok vo formáte pdf počet stiahnutí: 1468
SERENČÉŠ R. – HOLÚBEK I.
Náklady a výnosy repky ozimnej vo výrobných podmienkach
Costs and revenues of winter rape in production conditions

stiahni článok vo formáte pdf počet stiahnutí: 1782
KOŠOVSKÁ I.
Základné stádo a ťažné zvieratá v účtovníctve poľnohospodárskych účtovných jednotiek
Livestock and draft animals in the accounting systems of the agricultural entities

stiahni článok vo formáte pdf počet stiahnutí: 3534

Z vedeckého života (From the Sphere of Science)

MASÁR I.
Organizačné modely, účel a ciele štátneho ekonomického poľnohospodárskeho výskumu
Organisation models, purpose and targets of state agricultural economic research

stiahni článok vo formáte pdf počet stiahnutí: 440

Informácie zo sveta (Information from Abroad)

MASÁR I.
Najvýznamnejšie odvetvia potravinárskeho priemyslu Švajčiarska
Most important branches of Swiss food industry

stiahni článok vo formáte pdf počet stiahnutí: 688