Domov >Archív ročníkov Ekonomika poľnohopodárstva

Vedecký časopis Ekonomika poľnohospodárstva - číslo 3/2014

Obsah čísla 3/2014

 

 

Vedecké práce (Scientific Papers)

Zuzana Chrastinová – Svetlana Belešová
Ekonomika poľnohospodárstva a potravinárstva v roku 2013
Agricultural and food economics in 2013

stiahni článok vo formáte pdf počet stiahnutí 
Zoltán Zéman – Kálmán Komáromi – Zuzana Kapsdorferová – László Hajós – Judit Bárczi
Úlohy finančného manažmentu a kontroly
Tasks of Financial Management and Controll

stiahni článok vo formáte pdf počet stiahnutí 
Dagmar Matošková – Jozef Gálik - Mária Jamborová
Situácia v sektore hydinového mäsa na Slovensku v rokoch 2009-2013
The situation in poultry meat sector in Slovakia in 2009-2013

stiahni článok vo formáte pdf počet stiahnutí 
Anna Trubačová
Vývoj ekonomickej efektívnosti vybraných poľnohospodárskych komodít
Economic efficiency development of selected agricultural commodities

stiahni článok vo formáte pdf počet stiahnutí 
Veronika Tóthová – Milan Fiľa
Hodnotenie diverzifikácie poľnohospodárskych subjektov v kontexte rozsahu obhospodarovanej pôdy
Evaluation of diversification level of agricultural entities in context of size of cultivated area

stiahni článok vo formáte pdf počet stiahnutí 
Daniela Marcinčáková
Kvantifikácia medziregionálnych disparít v ekologickom poľnohospodárstve
The quantification of the regional disparities of the organic agricultural

stiahni článok vo formáte pdf počet stiahnutí 

Z vedeckého života (From the Sphere of Science)

Viera Cibáková
K životnému jubileu profesora Vladimíra Gozoru
On life jubilee of Professor Vladimír Gozora

stiahni článok vo formáte pdf počet stiahnutí 

Informácie zo sveta (Information from abroad)

Ivan Masár
Odhad spotreby vybraných poľnohospodárskych produktov do roku 2023
Consumption estimation of selected agricultural products until 2023

stiahni článok vo formáte pdf počet stiahnutí 
Ivan Masár
Trendy poľnohospodárskeho výskumu a vývoja vo svete a v USA v prostredí svetovej potravinovej bezpečnosti
Agricultural research and development trends worldwide and in the USA within world food safety environment

stiahni článok vo formáte pdf počet stiahnutí