Domov >Archív ročníkov Ekonomika poľnohopodárstva

Vedecký časopis Ekonomika poľnohospodárstva - číslo 2/2014

Obsah čísla 2/2014

 

 

Vedecké práce (Scientific Papers)

Ivona Ďuričová
Podporná politika do poľnohospodárstva SR v rokoch 2004 – 2012
Support policy of agriculture evaluation in the Slovak Republic in 2004 - 2012

stiahni článok vo formáte pdf počet stiahnutí: 643
Miroslav Grznár - Ľuboslav Szabo
Poľnohospodárske podniky bez pôdy v SR
Farms without land in Slovakia

stiahni článok vo formáte pdf počet stiahnutí: 658
Zuzana Chrastinová – Eva Uhrinčaťová
Slovenské poľnohospodárstvo v kontexte štátov EÚ
Slovak agriculture in the context of the European Union countries

stiahni článok vo formáte pdf počet stiahnutí: 1477
Dagmar Matošková – Jozef Gálik
Dodávateľsko - odberateľský reťazec v sektore mlieka
Supply and consumer chain in the milk sector

stiahni článok vo formáte pdf počet stiahnutí: 797
Zlatica Muchová - Anna Streďanská - Ľubomír Konc
Návrh inovatívneho prístupu v stanovení hodnoty pozemkov v projektoch pozemkových úprav
A proposal for an innovative approach to the determination of the value of plots in the comprehensive land consolidation projects

stiahni článok vo formáte pdf počet stiahnutí: 898
Šimák Ladislav – Klučka Jozef –Strelcová Stanislava
Modulácia hraničných hodnôt ekonomickej bezpečnosti podnikov
Modulation of limits in economic security of enterprises

stiahni článok vo formáte pdf počet stiahnutí: 1048
Peter Serenčéš – Marián Tóth – Zuzana Čierna – Tomáš Rábek – Jana Prevužňáková
Benchmarking v slovenskom poľnohospodárstve
Benchmarking in Slovak agriculture

stiahni článok vo formáte pdf počet stiahnutí: 618

Recenzie (Reviews)

Ivan Masár
Prípadová štúdia o spolupráci v európskom sektore ovocia: Podpora pre odbytové organizácie výrobcov
Support for Farmers’ Cooperatives; Case Study Report European Fruit Co-operation (EFC). Wageningen: Wageningen UR (November, 2012)

stiahni článok vo formáte pdf počet stiahnutí: 616