Domov > Časopis EP  >  Archív EP

Vedecký časopis Ekonomika poľnohospodárstva - číslo 4/2013

Obsah čísla 4/2013

 

 

Vedecké práce (Scientific Papers)

Stanislav Buchta

Sociálne zmeny poľnohospodárskej populácie – proces postupného statusového pádu

Social changes of agricultural population - the process of gradual status downfall
stiahni článok vo formáte pdf počet stiahnutí: 834
Maroš Valach – Eva Balážová

Význam poľnohospodárstva a jeho sociálna funkcia v krajoch SR

The importance of agriculture and its social function in regions of Slovakia
stiahni článok vo formáte pdf počet stiahnutí: 1110
Katarína Jankacká - Marcel Lincényi

Vývoj ekonomických ukazovateľov poľnohospodárskych podnikov

Development of economic indicators of farms
stiahni článok vo formáte pdf počet stiahnutí: 979
Martin Mariš

Evolution of economic imbalance in regional structure of V4 countries

Vývoj ekonomických disparít v regionálnej štruktúre krajín V4
stiahni článok vo formáte pdf počet stiahnutí: 727
Zuzana Chrastinová- Mária Stanková – Svetlana Belešová

Malé farmy a rodinné farmy na Slovensku a v krajinách EÚ

Small and family farms in Slovakia and EU-Countries
stiahni článok vo formáte pdf počet stiahnutí: 895
Zuzana Lušňáková – Mária Šajbidorová

Formovanie imidžu ovocinárskych poľnohospodárskych podnikov

Creating a corporate image of fruit-growing farms
stiahni článok vo formáte pdf počet stiahnutí: 1066
Tomáš Rábek – Zuzana Čierna – Marián Tóth

Náklady kapitálu a finančný leverage v poľnohospodárskych podnikoch na Slovensku

Cost of capital and financial leverage in agricultural enterprises in Slovakia
stiahni článok vo formáte pdf počet stiahnutí: 677

Štatistické prehľady (Statistical Reviews)

Eva Meravá

Vývoj situácie v sektore ovocia a zeleniny v rokoch 2008 až 2012 na Slovensku

Situation development in fruit and vegetables sector in the years 2008 until 2012 in Slovakia
stiahni článok vo formáte pdf počet stiahnutí: 554
Katarína Bradáčová

Štandardné výsledky FADN (Farm Accountancy Data Network) v členských štátoch EÚ v roku 2010 (v Eurách; priemer za podnik/hektár/kus)

FADN Standard Results 2010 in EU Member States (in Euro; average per farm, / hectare / unit)
stiahni článok vo formáte pdf počet stiahnutí: 555

ČÍTAJTE (LISTUJTE) EKONOMIKU POĽNOHOSPODÁRSTVA 4/2013