Domov > Časopis EP  >  Archív EP

Vedecký časopis Ekonomika poľnohospodárstva - číslo 4/2013

Obsah čísla 4/2013

 

 

Vedecké práce (Scientific Papers)

Stanislav Buchta
Sociálne zmeny poľnohospodárskej populácie – proces postupného statusového pádu
Social changes of agricultural population - the process of gradual status downfall

  stiahni článok vo formáte pdf                                             počet stiahnutí 

 

Maroš Valach – Eva Balážová
Význam poľnohospodárstva a jeho sociálna funkcia v krajoch SR
The importance of agriculture and its social function in regions of Slovakia 

  stiahni článok vo formáte pdf                                             počet stiahnutí 

 

Katarína Jankacká - Marcel Lincényi
Vývoj ekonomických ukazovateľov poľnohospodárskych podnikov
Development of economic indicators of farms 

  stiahni článok vo formáte pdf                                             počet stiahnutí 

 

Martin Mariš
Evolution of economic imbalance in regional structure of V4 countries
Vývoj ekonomických disparít v regionálnej štruktúre krajín V4 

  stiahni článok vo formáte pdf                                             počet stiahnutí 

 

Zuzana Chrastinová- Mária Stanková – Svetlana Belešová
Malé farmy a rodinné farmy na Slovensku a v krajinách EÚ
Small and family farms in Slovakia and EU-Countries 

  stiahni článok vo formáte pdf                                             počet stiahnutí 

 

Zuzana Lušňáková – Mária Šajbidorová
Formovanie imidžu ovocinárskych poľnohospodárskych podnikov
Creating a corporate image of fruit-growing farms 

  stiahni článok vo formáte pdf                                             počet stiahnutí 

 

Tomáš Rábek – Zuzana Čierna – Marián Tóth
Náklady kapitálu a finančný leverage v poľnohospodárskych podnikoch na Slovensku
Cost of capital and financial leverage in agricultural enterprises in Slovakia 

  stiahni článok vo formáte pdf                                             počet stiahnutí 

 

Štatistické prehľady (Statistical Reviews)

Eva Meravá
Vývoj situácie v sektore ovocia a zeleniny v rokoch 2008 až 2012 na Slovensku
Situation development in fruit and vegetables sector in the years 2008 until 2012 in Slovakia 

  stiahni článok vo formáte pdf                                             počet stiahnutí 

 

Katarína Bradáčová
Štandardné výsledky FADN (Farm Accountancy Data Network) v členských štátoch EÚ v roku 2010 (v Eurách; priemer za podnik/hektár/kus)
FADN Standard Results 2010 in EU Member States (in Euro; average per farm, / hectare / unit)  

  stiahni článok vo formáte pdf                                             počet stiahnutí 

ČÍTAJTE (LISTUJTE) EKONOMIKU POĽNOHOSPODÁRSTVA 4/2013