Domov > Časopis EP > Archív EP

Vedecký časopis Ekonomika poľnohospodárstva - číslo 2/2013

Obsah čísla 2/2013


Vedecké práce (Scientific Papers)

Dariusz Żmija
Faktory územnej diverzifikácie absorpcie fondov EÚ v poľnohospodárstve Poľska
Factors of Spatial Diversification of EU Funds Absorption in Agriculture of Poland
stiahni článok vo formáte pdf počet stiahnutí: 634
Bozsik Norbert
Konkurencieschopnosť poľského poľnohospodárskeho a potravinárskeho exportu na trhu EÚ
Competitiveness of Polish agri-food export on the EU market
stiahni článok vo formáte pdf počet stiahnutí: 852
Slávka Krížová – Svetlana Belešová - Zuzana Chrastinová
Svetové poľnohospodárstvo a poľnohospodárstvo a potravinárstvo krajín EÚ
Global agriculture and agriculture and food industry in the EU countries
stiahni článok vo formáte pdf počet stiahnutí: 1035
Stanislav Buchta
Agrárna zamestnanosť a možnosti tvorby nových pracovných miest
Agrarian employment and possibilites of new jobs creation
stiahni článok vo formáte pdf počet stiahnutí: 679
Anna Látečková – Petra Ratulovská
Informačné technológie v podnikoch pekárenskej a cukrárenskej výroby
Information technologies in the companies of bakery and confectionery production
stiahni článok vo formáte pdf počet stiahnutí: 824
Dagmar Matošková – Eva Meravá – Jozef Gálik
Vertikálny reťazec v sektore ovocia
Vertical chain in the fruits sector
stiahni článok vo formáte pdf počet stiahnutí: 835

Informácie zo sveta (Information from Abroad)

Ivan Masár
Faktory ovplyvňujúce investovanie v poľnohospodárstve spracované z materiálov OECD
Factors impacting on investment in agriculture
stiahni článok vo formáte pdf počet stiahnutí: 578

ČÍTAJTE (LISTUJTE) EKONOMIKU POĽNOHOSPODÁRSTVA 2/2013