Domov > Časopis EP > Archív EP

Vedecký časopis Ekonomika poľnohospodárstva - číslo 2/2013

Obsah čísla 2/2013

 

 

Vedecké práce (Scientific Papers)

Dariusz Żmija
Faktory územnej diverzifikácie absorpcie fondov EÚ v poľnohospodárstve Poľska
Factors of Spatial Diversification of EU Funds Absorption in Agriculture of Poland

  stiahni článok vo formáte pdf                                             počet stiahnutí 

 

Bozsik Norbert
Konkurencieschopnosť poľského poľnohospodárskeho a potravinárskeho exportu na trhu EÚ
Competitiveness of Polish agri-food export on the EU market 

  stiahni článok vo formáte pdf                                             počet stiahnutí 

 

Slávka Krížová – Svetlana Belešová - Zuzana Chrastinová
Svetové poľnohospodárstvo a poľnohospodárstvo a potravinárstvo krajín EÚ
Global agriculture and agriculture and food industry in the EU countries 

  stiahni článok vo formáte pdf                                             počet stiahnutí 

 

Stanislav Buchta
Agrárna zamestnanosť a možnosti tvorby nových pracovných miest
Agrarian employment and possibilites of new jobs creation 

  stiahni článok vo formáte pdf                                             počet stiahnutí 

 

Anna Látečková – Petra Ratulovská
Informačné technológie v podnikoch pekárenskej a cukrárenskej výroby
Information technologies in the companies of bakery and confectionery production 

  stiahni článok vo formáte pdf                                             počet stiahnutí 

 

Dagmar Matošková – Eva Meravá – Jozef Gálik
Vertikálny reťazec v sektore ovocia
Vertical chain in the fruits sector 

  stiahni článok vo formáte pdf                                             počet stiahnutí 

 

Informácie zo sveta (Information from Abroad)

Ivan Masár
Faktory ovplyvňujúce investovanie v poľnohospodárstve spracované z materiálov OECD
Factors impacting on investment in agriculture 

  stiahni článok vo formáte pdf                                             počet stiahnutí 

 

ČÍTAJTE (LISTUJTE) EKONOMIKU POĽNOHOSPODÁRSTVA 2/2013