Domov > Archív ročníkov Ekonomika poľnohopodárstva

Vedecký časopis Ekonomika poľnohospodárstva - číslo 3/2012

Obsah čísla 3/2012

 

 

Vedecké práce (scientific Papers)

Jarmila Lazíková - Ivan Takáč - Peter Novák – Ľubica Rumanovská - Jana Ďurkovičová
Legal and economic issues of the agricultural land rent in Slovakia
Právne a ekonomické problémy nájomného za poľnohospodársku pôdu na Slovensku
stiahni článok vo formáte pdf počet stiahnutí: 755
Zsuzsanna Marosné Kuna – Zuzana Kapsdorferová – Csilla Czeglédi – László Hajós
Diversity management versus ageism
Manažment diverzity verzus veková diverzita
stiahni článok vo formáte pdf počet stiahnutí: 685
Zuzana Chrastinová - Svetlana Belešová
Ekonomika poľnohospodárstva a potravinárstva v roku 2011
Agricultural and food economics in 2011
stiahni článok vo formáte pdf počet stiahnutí: 802
Ivana Váryová – Iveta Košovská – Alexandra Ferenczi Vaňová
Informačné nástroje riadenia nákladov v podnikoch poľnohospodárskej prvovýroby
Information tools of cost managing in agricultural enterprises
stiahni článok vo formáte pdf počet stiahnutí: 1194
Viera Petrášová – Maroš Valach
Sociálna funkcia pôdohospodárstva po roku 1990 v SR
The social function of agriculture after 1990 in Slovakia
stiahni článok vo formáte pdf počet stiahnutí: 822
Martina Brodová
Vývoj cieľovo orientovaných indikátorov vo vzťahu k zmierňovaniu klimatickej zmeny v rámci poľnohospodárstva
The development of objective related indicators in regard with climate change mitigation within agriculture
stiahni článok vo formáte pdf počet stiahnutí: 742

Recenzie (Reviews)

Zuzana Jureková
Demo, M., Húska, D., Tóthová, M.: Vŕba (Salix) ako zdroj biomasy pre energetické účely (Pestovateľské technológie)
Demo, M., Húska, D., Tóthová, M.: Willow tree as a source of biomass for energetic use
stiahni článok vo formáte pdf počet stiahnutí: 441

Z vedeckého života (From Scientific Life)

Ivan Masár
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre oslávila 60. rokov

stiahni článok vo formáte pdf počet stiahnutí: 500
Stanislav Buchta
100 rokov Ústavu poľnohospodárskej ekonomiky a informácií

stiahni článok vo formáte pdf počet stiahnutí: 540

ČÍTAJTE (LISTUJTE) NAJNOVŠIE ČÍSLO EKONOMIKY POĽNOHOSPODÁRSTVA