Domov > Archív ročníkov Ekonomika poľnohopodárstva

Vedecký časopis Ekonomika poľnohospodárstva - číslo 3/2012

Obsah čísla 3/2012

 

 

Vedecké práce (scientific Papers)

Jarmila Lazíková - Ivan Takáč - Peter Novák – Ľubica Rumanovská - Jana Ďurkovičová
Legal and economic issues of the agricultural land rent in Slovakia
Právne a ekonomické problémy nájomného za poľnohospodársku pôdu na Slovensku

  stiahni článok vo formáte pdf                                             počet stiahnutí 
Zsuzsanna Marosné Kuna – Zuzana Kapsdorferová – Csilla Czeglédi – László Hajós
Diversity management versus ageism
Manažment diverzity verzus veková diverzita 

  stiahni článok vo formáte pdf                                             počet stiahnutí 

 

Zuzana Chrastinová - Svetlana Belešová
Ekonomika poľnohospodárstva a potravinárstva v roku 2011
Agricultural and food economics in 2011 

  stiahni článok vo formáte pdf                                             počet stiahnutí 

 

Ivana Váryová – Iveta Košovská – Alexandra Ferenczi Vaňová
Informačné nástroje riadenia nákladov v podnikoch poľnohospodárskej prvovýroby
Information tools of cost managing in agricultural enterprises 

  stiahni článok vo formáte pdf                                             počet stiahnutí 

 

Viera Petrášová – Maroš Valach
Sociálna funkcia pôdohospodárstva po roku 1990 v SR
The social function of agriculture after 1990 in Slovakia 

  stiahni článok vo formáte pdf                                             počet stiahnutí 

 

Martina Brodová
Vývoj cieľovo orientovaných indikátorov vo vzťahu k zmierňovaniu klimatickej zmeny v rámci poľnohospodárstva
The development of objective related indicators in regard with climate change mitigation within agriculture 

  stiahni článok vo formáte pdf                                             počet stiahnutí 

 

Recenzie (Reviews)

Zuzana Jureková
Demo, M., Húska, D., Tóthová, M.: Vŕba (Salix) ako zdroj biomasy pre energetické účely (Pestovateľské technológie)
Demo, M., Húska, D., Tóthová, M.: Willow tree as a source of biomass for energetic use  

  stiahni článok vo formáte pdf                                             počet stiahnutí 

 

Z vedeckého života (From Scientific Life)

Ivan Masár
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre oslávila 60. rokov

  stiahni článok vo formáte pdf                                             počet stiahnutí 

 

Stanislav Buchta
100 rokov Ústavu poľnohospodárskej ekonomiky a informácií

  stiahni článok vo formáte pdf                                             počet stiahnutí 

 

ČÍTAJTE (LISTUJTE) NAJNOVŠIE ČÍSLO EKONOMIKY POĽNOHOSPODÁRSTVA