Domov > REZORTNÁ ŠTATISTIKA

REZORTNÁ ŠTATISTIKA - Výsledky poľnohospodárskych a potravinárskych komodít

ROK 2016

Komodity: Výsledky poľnohospodárskych a potravinárskych komodít za jednotlivé mesiace:
 Mlieko 01.exc 02.exc 03.exc 04.exc 05.exc 06.exc 07.exc 08.exc 09.exc 10.exc 11.exc 12.exc SUM.exc
 Obilie 01.exc 02.exc 03.exc 04.exc 05.exc 06.exc 07.exc 08.exc 09.exc 10.exc 11.exc 12.exc SUM.exc
 Mäso 01.exc 02.exc 03.exc 04.exc 05.exc 06.exc 07.exc 08.exc 09.exc 10.exc 11.exc 12.exc SUM.exc
 Hydina 01.exc 02.exc 03.exc 04.exc 05.exc 06.exc 07.exc 08.exc 09.exc 10.exc 11.exc 12.exc SUM.exc
 Liahnutie 01.exc 02.exc 03.exc 04.exc 05.exc 06.exc 07.exc 08.exc 09.exc 10.exc 11.exc 12.exc SUM.exc
 Cukor 01.exc 02.exc 03.exc 04.exc 05.exc 06.exc 07.exc 08.exc 09.exc 10.exc 11.exc 12.exc SUM.exc
 Lieh 03.exc 06.exc 09.exc 12.exc SUM.exc
 Ryby 03.exc 06.exc 09.exc 12.exc SUM.exc
 Verejné  sklady 03.exc 06.exc 09.exc 12.exc SUM.exc
 Kŕmne  zmesi 03.exc 06.exc 09.exc 12.exc SUM.exc
 ODV Hotové  výrobky 06.exc 12.exc SUM.exc
exc  Dáta v XLS formáte.
exc  Dáta v CSV formáte.
ROK 2017 ROK 2015