Domov > Publikácie

Správy SR pre Monitoring a hodnotenie poľnohospodárskych politík členských krajín OECD

Podkladovú správu o poľnohospodárskej politike Slovenskej republiky Ministerstvo pôdohospodárstva SR každoročne predkladá na sekretariát OECD ako podklad pre prípravu pravidelnej Monitorovacej a hodnotiacej správy poľnohospodárskych politík krajín OECD. Správa každoročne sleduje a hodnotí vývoj poľnohospodárskych politík svojich členských krajín. Detailne monitoruje trendy celkovej úrovne podpory a analyzuje jej štruktúru. Tieto údaje sú potom využívané pre kvantifikáciu dopadov podpory na produkciu, medzinárodný obchod a príjmy poľnohospodárov. Monitorovacia správa OECD je prístupná na internetovej stránke oecd

 

Viac informácií : Ing. I. Ďuričová
Tel.: +421 258 243 288


 1. allSpráva Slovenskej republiky pre Monitoring a hodnotenie poľnohospodárskych politík členských krajín OECD 2016
  10-02-2017
 2. allSpráva Slovenskej republiky pre Monitoring a hodnotenie poľnohospodárskych politík členských krajín OECD 2015
  11-02-2016
 3. allSpráva Slovenskej republiky pre Monitoring a hodnotenie poľnohospodárskych politík členských krajín OECD 2014
  19-02-2015
 4. allSpráva Slovenskej republiky pre Monitoring a hodnotenie poľnohospodárskych politík členských krajín OECD 2013
  15-02-2014
 5. allSpráva Slovenskej republiky pre Monitoring a hodnotenie poľnohospodárskych politík členských krajín OECD 2012
  14-03-2013
 6. allSpráva Slovenskej republiky pre Monitoring a hodnotenie poľnohospodárskych politík členských krajín OECD 2011
  15-03-2012
 7. allSpráva Slovenskej republiky pre Monitoring a hodnotenie poľnohospodárskych politík členských krajín OECD 2010
  09-02-2011
 8. allSpráva Slovenskej republiky pre Monitoring a hodnotenie poľnohospodárskych politík členských krajín OECD 2009
  08-03-2010
 9. allSpráva Slovenskej republiky pre Monitoring a hodnotenie poľnohospodárskych politík členských krajín OECD 2008
  14-03-2009
 10. allSpráva Slovenskej republiky pre Monitoring a hodnotenie poľnohospodárskych politík členských krajín OECD 2007
  13-02-2008
 11. allSpráva Slovenskej republiky pre Monitoring a hodnotenie poľnohospodárskych politík členských krajín OECD 2006
  02-03-2007
 12. allSpráva Slovenskej republiky pre Monitoring a hodnotenie poľnohospodárskych politík členských krajín OECD 2005
  01-03-2006