Domov > Publikácie

Archív Publikácií:

Výberové zisovanie výsledkov hospodárenia v Informačnej sieti požnohospodárskeho účtovníctva SR FADN

Všeobecné informácie: Realizačný výstup je každoročne vydávaný ako publikácia NPPC-VÚEPP s nákladom 700-ks s prevahou tabužkovej časti.

Bližšie informácie : Ing. Katarína Gajdošíková

Tel.: +421 258 243 237  

 

 1. allVýberové zisovanie výsledkov hospodárenia v Informačnej sieti požnohospodárskeho účtovníctva SR - FADN SR rok 2015
  23-05-2017
 2. allVýberové zisovanie výsledkov hospodárenia v Informačnej sieti požnohospodárskeho účtovníctva SR - FADN SR rok 2014
  06-04-2016
 3. allVýberové zisovanie výsledkov hospodárenia v Informačnej sieti požnohospodárskeho účtovníctva SR - FADN SR rok 2013
  23-03-2015
 4. allVýberové zisovanie výsledkov hospodárenia v Informačnej sieti požnohospodárskeho účtovníctva SR - FADN SR rok 2012
  24-03-2014
 5. allVýberové zisovanie výsledkov hospodárenia v Informačnej sieti požnohospodárskeho účtovníctva SR - FADN SR rok 2011       (Štandardné výsledky FADN EÚ 2010)
  28-03-2013
 6. allVýberové zisovanie výsledkov hospodárenia v Informačnej sieti požnohospodárskeho účtovníctva SR - FADN SR rok 2010
  14-02-2012
 7. allVýberové zisovanie výsledkov hospodárenia v Informačnej sieti požnohospodárskeho účtovníctva SR - FADN SR rok 2009
  14-03-2011
 8. allVýberové zisovanie výsledkov hospodárenia v Informačnej sieti požnohospodárskeho účtovníctva SR - FADN SR rok 2008
  25-01-2010
 9. allVýberové zisovanie výsledkov hospodárenia v Informačnej sieti požnohospodárskeho účtovníctva SR - FADN SR rok 2007
  17-04-2009
 10. allVýberové zisovanie výsledkov hospodárenia v Informačnej sieti požnohospodárskeho účtovníctva SR - FADN SR rok 2006
  16-01-2008
 11. allVýberové zisovanie výsledkov hospodárenia v Informačnej sieti požnohospodárskeho účtovníctva SR - FADN SR rok 2005
  27-12-2006
 12. allVýberové zisovanie výsledkov hospodárenia v Informačnej sieti požnohospodárskeho účtovníctva SR - FADN SR rok 2004
  20-01-2006
 13. allVýberové zisovanie výsledkov hospodárenia v Informačnej sieti požnohospodárskeho účtovníctva SR - FADN SR rok 2003
  17-01-2005
 14. allVýberové zisovanie výsledkov hospodárenia v Informačnej sieti požnohospodárskeho účtovníctva SR - FADN SR rok 2002
  21-01-2004