Domov > Dokumenty

Profil verejného obstarávateľa


Nové dokumenty sú zverejnené na stránke NPPC: viac informácií tu.

INFORMÁCIA O ZADÁVANÍ ZÁKAZIEK NA OBSTARANIE TOVAROV, SLUŽIEB A PRÁC v súlade s §9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov po ukončení výberového konania: