Domov > Dokumenty

Kontrakty medzi MPRV SR a VÚEPP


Nové dokumenty sú zverejnené na stránke NPPC: viac informácií tu.

Kontrakt medzi MPRV SR a VÚEPP na rok 2014 bol podpísaný 17. 12. 2013 na zabezpečenie plnenia výskumného zámeru, riešenie úloh výskumu a vývoja a úloh odbornej pomoci, ktoré vyplývajú z plánu hlavných úloh MPRV SR, z potrieb pre výkon štátnych funkcií, z legislatívnych predpisov, z medzinárodných dohovorov a úloh súvisiacich s členstvom Slovenskej republiky v medzinárodných organizáciách.