Domov > Výskumné projekty

Medzinárodné projekty

Ústav sa podieľal na riešení medzinárodných projektov:

 

Rozvoj a aplikácia moderných kvantitatívnych metód pre ex-ante a ex-poste evaluácie vidieckych rozvojových programov EÚ (ADVANCED EVAL)

 

Zodpovedný riešiteľ - koordinátor: S. Buchta

 

Rozšírenie siete analýz poľnohospodárskej stratégie (AGRIPOLICY) 

http://ec.europa.eu/research/agriculture/agripolicy_en.htm

 

Zodpovedný riešiteľ - koordinátor: I. Masár