Domov > Výskumné projekty

Štúdie

Výsledky riešení úloh výskumu a vývoja sa publikovali v edícii VÚEPP „Štúdie“ a vo forme vedeckých a odborných príspevkov. Realizujú sa v rozhodovacom procese odvetvovej štátnej správy, sú zdrojom poznatkov vo vedeckej a odbornej výchove, ale aj informácií pre odbornú verejnosť.