Domov > Výskumné projekty

Rezortné projekty výskumu a vývoja


V roku 2016 sa na ústave začali riešiť tri rezortné projekty – úlohy výskumu a vývoja, s dobou riešenia v rokoch 2016 – 2018. Riešená problematika nadviazala na výsledky rezortných úloh, ukončených v roku 2015 a rozvíjala ich.

Aktuálne rezortné projekty výskumu a vývoja:


A. Kompetitívnosť slovenských poľnohospodárskych a potravinárskych výrobkov


B. Vývoj trhu s poľnohospodárskou pôdou a trhu nájmu poľnohospodárskej pôdy v podmienkach SR


C. Hodnotenie a analýza ekonomickej výkonnosti poľnohospodárstva, potravinárstva v kontexte agrárnych politík EÚ


Výsledky výskumu:


Rok 2016: viac informácií r. 2016
Rok 2015: viac informácií r. 2015
Rok 2014: viac informácií r. 2014
Rok 2013: viac informácií r. 2013
Rok 2012: viac informácií r. 2012
Rok 2011: viac informácií r. 2011
Rok 2010: viac informácií r. 2010