Domov > Telefonný zoznam pracovníkov VÚEPP

Kontakty

Telefónny zoznam pracovníkov NPPC-VÚEPP

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva
Trenčianska 55
824 80 Bratislava

Slovenská republika

 

E-mailové adresy pracovníkov si vyžiadajte priamo na telefónnom čísle.

 

 Meno  Telefón
 Úsek riaditeľa
 Adam Štefan - Riaditeľ ústavu  + 421/2/58243 209
 Čičová Tatiana - Projektová manažérka  + 421/2/58243 300
 Chynoradská Ľudmila - Sekretariát riaditeľa  + 421/2/58243 337
 Kováčová Oľga  + 421/2/58243 254
 Odbor Informačnej siete poľnohospodárskeho účtovníctva
 Šípová Elena - vedúca odboru  + 421/2/58243 242
 Čiernik Vladimír  + 421/37/6546 201
 Gajdošíková Katarína  + 421/2/58243 237
 Giretová Renáta  + 421/2/58243 210
 Husár Peter  + 421/2/58243 211
 Kováčová Katarína  + 421/37/6546 203
 Repka Milan  + 421/2/58243 246
 Odbor ekonomických analýz a modelovania
 Krížová Slávka - zástupkyňa riaditeľa, vedúca odboru  + 421/2/58243 368
 Belešová Svetlana  + 421/2/58243 295
 Ďuričová Ivona  + 421/2/58243 288
 Chrastinová Zuzana  + 421/2/58243 231
 Jenčíková Jana  + 421/2/58243 311
 Štulrajter Zdeno  + 421/2/58243 284
 Trubačová Anna  + 421/2/58243 296
 Zbranek Peter  + 421/37/6546 204
 Odbor agropotravinárskeho trhu a rozvoja vidieka
 Jamborová Mária - vedúca odboru  + 421/2/58243 225
 Buday Štefan  + 421/2/58243 339
 Gálik Jozef  + 421/37/6546 202
 Masár Ivan  + 421/2/58243 234
 Matošková Dagmar  + 421/2/58243 273
 Meravá Eva  + 421/2/58243 350
 Molčanová Jana  + 421/51/7731 054
 Odbor rezortnej štatistiky a centrálnej databázy
 Pap Zoltán - vedúci odboru  + 421/2/58243 327
 Birošová Tatiana  + 421/2/58243 253
 Gajdoš Peter  + 421/2/58243 316
 Haganová Iva  + 421/2/58243 352
 Izáková Ľubica  + 421/2/58243 281
 Juríková Eva  + 421/2/58243 257
 Morárová Miroslava  + 421/2/58243 251
 Slivovský Marián  + 421/2/58243 206
 Šarišský Rastislav  + 421/2/58243 208
 Vrátnica  + 421/2/58243 200, 222