Domov > Poradenstvo

Poradenstvo

Z našich poradenských aktivít a služieb ponúkame:

  • Poskytovanie vybraných informácií z Centrálnej databázy MPRV SR (formou agregovaných informácií).

  • NPPC-VÚEPP ako vedecko-výskumná inštitúcia okrem vedecko-výskumnej činnosti poskytuje výsledky výskumu spoločenskej praxi formou inžiniersko-poradenskej činnosti.