Domov > Aktuality

Aktuality

Medzinárodný rok rodinných fariem 2014

Organizácia Spojených národov pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO) zodpovedá za zabezpečenie implementácie Medzinárodného roku rodinných fariem – 2014 v spolupráci s národnými vládami, organizáciami OSN, organizáciami farmárov a relevantnými mimovládnymi organizáciami.

1. január 2014

viac informácií

SÚŤAŽNÉ PODKLADY NA VS

Získavanie dát pre databázu Európskej Komisie prostredníctvom výkazu o hospodárení poľnohospodárskych podnikov na Slovensku.

13. december 2013

viac informácií

sipka Nasledujúce udalosti Predchádzajúce udalosti sipka