Domov > Úvod

Vznik NPPC k 1.1.2014

Na základe rozhodnutia ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR č. 4818/2013-250 zo dňa 26.11.2013 vzniklo k 1.1.2014 Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum (NPPC) - viď Zriaďovacia listina

 

NPPC združuje 6 doterajších výskumných pracovísk rezortu pôdohospodárstva:

  • Centrum výskumu rastlinnej výroby Piešťany
  • Centrum výskumu živočíšnej výroby Nitra
  • Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy
  • Výskumný ústav potravinársky
  • Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva
  • Technický a skúšobný ústav pôdohospodársky SKTC-106

 

 

Zároveň rozhodnutím ministra zanikla štátna rozpočtová organizácia Agentúra Slovenskej akadémie pôdohospodárskych vied, koordináciu SAPV preberá Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum.

 

Jedným z cieľov vzniku NPPC je poskytovať odbornej i laickej verejnosti komplexnejšie objektívne informácie, rady a služby a prepojenie výskumných tímov v oblasti poľnohospodárskych a potravinárskych vied a súvisiacich vedných oblastí. S dôverou sa na nás obracajte i naďalej!

 

Kontaktné údaje NPPC a jeho pracovísk nájdete TU