Domov > Voľné pracovné miesta

Voľné pracovné miesta

Ponuka pracovných príležitostí:

 

pozícia: Ekonóm/štatistik v oblasti agrárneho výskumu
požiadavky:
 • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa – ekonomické vzdelanie, prax v ekonometrii a štatistike
 • výpočtové zručnosti a matematické vedomosti, flexibilnosť zvládať rôzne oblasti aplikácie štatistických metód v oblasti agrárneho výskumu
 • znalosť štatistických softvérov, programu GAMS, nadpriemerná znalosť Excelu
 • MS Office (Word, Excel, Access, PowerPoint, Outlook)
 • všeobecný rozhľad v oblasti poľnohospodárstva
 • anglický jazyk slovom aj písmom
 • komunikatívnosť

 • termín nástupu: ihneď

  žiadosti zasielať do: 29. 2. 2016


  kontakt:

  NPPC - VÚEPP

  Trenčianska 55

  824 80 Bratislava


  RNDr. Slávka Krížová

  slavka.krizova@vuepp.sk


  pozícia: Programátor/analytik pre centrálnu databázu CD MPRV
  požiadavky:
 • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa – vzdelanie v odbore IT
 • znalosť programátorských jazykov PL/SQL, 4GL, C, PHP
 • znalosť databázových systémov Informix, MS Access, Oracle
 • MS Office (Word, Excel, Access, PowerPoint, Outlook)
 • práca s databázami, spracovanie a analýzy údajov, tvorba štatistických reportov
 • všeobecný rozhľad v oblasti poľnohospodárstva
 • prax v IT jeden rok
 • anglický jazyk slovom aj písmom
 • komunikatívnosť

 • termín nástupu: ihneď

  žiadosti zasielať do: 29. 2. 2016


  kontakt:

  NPPC - VÚEPP

  Trenčianska 55

  824 80 Bratislava


  Ing. Elena Šípová, PhD.

  elena.sipova@vuepp.sk


  Informácie o výberovom konaní:

  Výskumný ústav si vyhradzuje právo nereagovať na ponuky nevyhovujúce stanoveným podmienkam.

  Uchádzačov prosíme o zaslanie štruktúrovaného životopisu a motivačného listu.

  Uchádzač poskytne Výskumnému ústavu súhlas so spracovaním a uchovaním osobných údajov, za účelom zaradenia do evidencie uchádzačov o prácu a obsadenia voľných pracovných miest na dobu jedného roka, v zmysle Zák. č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov.

  Vybraní uchádzači budú kontaktovaní osobne a pozvaní na osobný pohovor.