Domov > Úvod

Vitajte na stránke Výskumného ústavu ekonomiky poľnohospodárstva
a potravinárstva

Od 1.1. 2014 sme tu pre vás v rámci Národného poľnohospodárskeho a potravinárskeho centra

Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva (VÚEPP) je štátnou príspevkovou organizáciou, ktorej zakladateľom je Ministerstvo pôdohospodárstva.

 

Jeho historický predchodca, pobočka pražského Poľnohospodárskeho ústavu účtovnícko-spravovedného, bol založený v r. 1919 a neskôr niekoľkokrát reorganizovaný.

 

Ústav vykonáva aplikovaný ekonomický výskum v poľnohospodárskom a potravinárskom sektore, sústreďuje a spracováva poznatky základného ekonomického výskumu a iných príbuzných vedeckých disciplín.

 

Jeho hlavnou úlohou je vytvárať vedecké základy národnej poľnohospodárskej politiky, vypracovávať politické analýzy a doporučenia pre verejnú správu.

 

Vykonáva analýzy ekonomického vývoja poľnohospodárstva a potravinárskeho priemyslu, sleduje zmeny ekonomiky poľnohospodárskych výrobkov ako aj  situácie na agro-potravinárskom trhu. Skúma sociálno-ekonomické problémy poľnohospodárstva a vidieka. Pripravuje koncepčné a programové dokumenty pre štátne orgány SR.

 

Ústav bol riešiteľom projektov štátneho programu výskumu a vývoja, ktoré boli zamerané na výskum ekonomických a sociálnych dosahov členstva Slovenska v EÚ. V súčasnosti rieši rezortné úlohy výskumu a vývoja.

 

Taktiež sa podieľa na medzinárodných výskumných projektoch a spolupracuje s medzinárodnými inštitúciami ako FAO, OECD a Svetová banka.

 

Spravuje:

  • Centrálnu (štatistickú) databázu MP SR
  • Informačnú sieť poľnohospodárskeho účtovníctva v SR (FADN)
  • Bonitačnú banku dát

Riaditeľ VÚEPP
doc. Ing. Štefan Buday, PhD.