Domov > Úvod
NPPC Vitajte na stránke
Národného poľnohospodárskeho a potravinárskeho centra
Pracovisko: Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva


Domovská stránka NPPC v Lužiankach: www.nppc.sk


História ústavu:


Od 1.1. 2014 sme tu pre vás v rámci Národného poľnohospodárskeho a potravinárskeho centra

viac tu.


Jeho historický predchodca, pobočka pražského Poľnohospodárskeho ústavu účtovnícko-spravovedného, bol založený v r. 1919 a neskôr niekoľkokrát reorganizovaný.


Ústav vykonáva aplikovaný ekonomický výskum v poľnohospodárskom a potravinárskom sektore, sústreďuje a spracováva poznatky základného ekonomického výskumu a iných príbuzných vedeckých disciplín. Jeho hlavnou úlohou je vytvárať vedecké základy národnej poľnohospodárskej politiky.


Vykonáva analýzy ekonomického vývoja poľnohospodárstva a potravinárskeho priemyslu, sleduje zmeny ekonomiky poľnohospodárskych výrobkov ako aj situácie na agro-potravinárskom trhu. Skúma sociálno-ekonomické problémy poľnohospodárstva a vidieka. Pripravuje koncepčné a programové dokumenty pre štátne orgány SR.


Ústav bol riešiteľom projektov štátneho programu výskumu a vývoja, ktoré boli zamerané na výskum ekonomických a sociálnych dosahov členstva Slovenska v EÚ. V súčasnosti rieši rezortné úlohy výskumu a vývoja.


Taktiež sa podieľa na medzinárodných výskumných projektoch a spolupracuje s medzinárodnými inštitúciami ako FAO, OECD a Svetová banka.


Spravuje:

  • Centrálnu (štatistickú) databázu MPRV SR
  • Informačnú sieť poľnohospodárskeho účtovníctva v SR (FADN)
  • Bonitačnú banku dát

Riaditeľ VÚEPP
doc. Ing. Štefan Buday, PhD.